Algemene InformatieToegang

Om toegang te krijgen tot onze flat heeft u zogeheten druppels nodig. Deze heeft u bij de sleuteloverdracht ontvangen of krijgt u via de huismeester.

Het aanvragen van een nieuwe of vervangende druppel kunt u middels ons aanvraagformulier doen. Deze vindt niet alleen door op de link te klikken, maar ook op de documentenpagina van onze website.

Betaling vindt plaats door het afgeven van een eenmalige machtiging aan VT2000.

Grofvuil

Voor het ophalen van grofvuil dient u zelf een afspraak te maken via 14070 of de website van gemeente Den Haag.

Het grofvuil dient te worden geplaatst aan de stoeprand op de

stoep voor de plantenbak tegenover de Orac's en mag na 22.00 uur op de avond voorafgaand aan de afspraak met HMS worden neergezet.

U kunt dit uiteraard ook zelf wegbrengen naar een van de HMS afvalbrengstation in Den Haag.

Veiligheid

In en om de flat zijn camera’s aangebracht ter beveiliging van ingangen, liften en het

parkeerterrein. Bij calamiteiten kan er alleen door de politie beeldmateriaal opgevraagd worden om eventuele opsporingen te bespoedigen. Vanwege brandgevaar en rookoverlast is het niet toegestaan op de balkons of galerij te barbecueën of te frituren. Ook het weggooien van (brandende) sigaretten over het balkon of galerijen is gevaarlijk en zorgt voor overlast.

Blokkeer geen deuren of andere vluchtwegen in de flat en plaats geen hoge voertuigen aan de woningzijde van het parkeerterrein. Dit laatste vergemakkelijkt het voor inbrekers om op de eerste etage te komen.

Verhuizen

De deur tussen de brievenbussen en de liften is een elektrische schuif- deur. Als deze deur langdurig open moet blijven in verband met een verhuizing, dan kan dit door de schakelaar onder de trap om te zetten. Graag na gebruik weer terugzetten zodat de deur weer dicht gaat. De 2 deuren naar buiten toe gaan geheel automatisch door een bewegingsmelder en mogen niet vastgezet worden.

Schone omgeving

Het is belangrijk de flat en de directe omgeving schoon te houden.

U wordt geacht de eigen galerij te onderhouden (minimaal 4x per jaar).

Denkt u hierbij aan het zemen van uw ramen, de eventuele groene aanslag op de galerij en het schoonhouden van de goot in de galerij om verstopping van de

waterafvoer te voorkomen. Daarnaast bestaat er in de flat een ‘prikploeg’ om de directe omgeving

geregeld op te schonen;

de prikploeg bestaat uit vrijwilligers en kan altijd leden gebruiken!

Parkeerbeleid

In de wijk Leyenburg geldt betaald

parkeren. Het parkeerterrein van de flat is opengesteld voor algemeen gebruik, ook daar geldt het betaald parkeren.

De gemeente ziet toe op handhaving van de parkeerregels en zal ook foutief parkeren op het terrein bekeuren.

Parkeren voor de hoofdingang van de flat is niet toegestaan in verband met

hulpdiensten. Laden en lossen is wel toegestaan.

Parkeer uw auto met de voorkant naar de flat toe in verband met hinder van (schadelijke) uitlaatgassen voor de bewoners van

de eerste etage(s).

Een parkeervergunning en bezoekers- vergunning kunt u

aanvragen via de website van de Gemeente Den Haag.

Huisvuil

Op maandag- en donderdagochtend worden vanaf 7.00 uur in de ochtend door het schoonmaakbedrijf maximaal twee huisvuilzakken bij

uw voordeur opgehaald. Alleen huisvuilzakken van voldoende kwaliteit (KOMO) en standaard formaat worden meegenomen. Als u meer vuilniszakken heeft of zakken

van onvoldoende kwaliteit of afwijkende maat, kunt u deze op de genoemde dagen zelf deponeren in de gereedstaande container.

Deze container mag alleen gebruikt worden voor huisvuil en niet voor

grote dozen en ander afval dat valt onder de categorie Grofvuil. Mocht één van de beide ophaaldagen op een feestdag vallen dan zal het huisvuil op de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. U kunt uw huisvuil ook 7 dagen per week in de ORAC’s bij de ingang van het parkeerterrein deponeren!

Kelderboxen

De verlichting in de bergingen zijn zwakstroom (42 volt, bajonetsluiting)

en lampen zijn bij de huismeester

voorradig.

Algemene ruimtes

De algemene ruimtes (denk hierbij aan het liftportaal, het trappenhuis of de galerijen) dienen te allen tijde vrij gehouden te worden. Dit om brandgevaar te voorkomen. Er mogen dus geen (tweedehands) spullen geplaatst of aangeboden worden. Denk hierbij aan plantenbakken, deurmatten, winkelwagentjes, grofvuil etc.

Wmo

 Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

 

Nu kan het voorkomen dat er voor u aanpassingen gemaakt dienen te worden in de gemeenschappelijke ruimtes van onze flat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de metalen verhogingen op de galerij om uw woning beter te kunnen betreden of een stopcontact in het trappenhuis.

 

Als bestuur willen wij u er graag op wijzen dat dit soort aanvragen altijd met het bestuur van de VvE moet worden besproken.

 

Wij vragen u daarom, mocht u voornemens hebben een aanvraag in te willen dienen, neem eerst contact op met het bestuur! Wij kunnen u dan doorgeven welke afspraken we hebben, waar op te letten en met elke aannemers we goede ervaringen hebben.

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl
Warmte & watermeters

In onze flat maken wij gebruik van warmte- en watermeters. Zo maken wij het mogelijk dat stoken en watergebruik individueel worden afgerekend.

 

Deze meters zijn volgens de warmtewet sinds 1 januari 2014 verplicht.

 

Wat betekent dat voor u?
Dit betekent dat ista, in opdracht van de beheerder, het individuele warmte- en waterverbruik van alle bewoners van het complex meet en registreert. Vervolgens geeft de beheerder van ons complex de gemaakte kosten en/of de gigajoule tarieven op en de bewonersgegevens, waarin ook verhuizingen en voorschotbedragen zijn verwerkt. Op basis van al deze gegevens, maakt ista voor iedere bewoner de individuele afrekening.

 

Hierdoor kunnen wij u, als bestuur geheel ontzorgen.
En helpen wij u, als bewoner, bij het besparen van energie. U betaalt namelijk alleen voor uw eigen verbruik, dus zuinig gebruik van warmte en water leidt tot een lagere afrekening!

 

U kunt tot slot via internet en een app op uw mobiele telefoon of tablet inzage krijgen in uw verbruik.

Download
Uitleg afrekening
Download hier een uitleg over uw de factuur die u van Ista ontvangt.
Uitleg_afrekening.pdf
Adobe Acrobat document 4.7 MB

Webportal

Via deze link krijgt u toegang tot de webportal van Ista

Handleiding webportal

Download
Handleiding Webportal Monitoring Bewoner
Adobe Acrobat document 443.8 KB

Ista app

Voor apple devices:

Voor android devices:Camera's

Onze flat heeft camerabewaking.

Wij volgen hierbij een protocol. Deze kunt u hier downloaden.

Download
Cameraprotocol
cameraprotocol.pdf
Adobe Acrobat document 231.2 KB


Huisvuil & schoonmaak

Graag uw aandacht voor:

Vuilniszakken

Download
vuilniszakken juni 2017.pdf
Adobe Acrobat document 427.6 KB

Schoonmaak galerij

Download
schoonmaken galerij juni 2017.pdf
Adobe Acrobat document 415.7 KB


Bereikbaarheid

Bestuur

bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl

Op zoek?

Zoekt u een bericht of onderwerp? Doorzoek nu onze site.

De zoekresultaten worden in een apart scherm weergegeven.