Op zoek naar iets speciaals op onze website? Via de nieuwe zoekfunctie onder aan de pagina vindt u nu alles snel terug.


Welkom

Beste (nieuwe) bewoner,

 

Welkom op de (vernieuwde) website van flat Westerhaghe.

 

Op deze website vindt u alle informatie die voor u als bewoner interessant is. Of het nu gaat om de notulen van de laatste algemene ledenvergadering of belangrijke telefoonnummers. U vindt het hier terug.

 

Natuurlijk staan wij ook open voor uw tips. U kunt ons per e-mail of via het contactformulier op deze website bereiken. 

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl. Het contactformulier vindt u o.a. op onze bestuurspagina.

 

Via deze website zal het bestuur van de VvE u als (nieuwe) bewoner informeren. Wij hopen u dan ook regelmatig te verwelkomen op onze website.

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur  

Het laatste nieuwsNieuw Bestuur

5 april 2022

 

Beste eigenaren en bewoners 

 

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de bestuurspagina op deze website.

 

Wilt u weten wat er nog meer besloten is tijdens de algemene ledenvergadering, dan verwijzen wij u graag naar Twinq. Op deze portal van VT2000 vind u alle informatie betreffende uw Vereniging van Eigenaren.

 

Heeft u vragen? Stuur ons dan gerust een e-mailbericht. 

 

Met vriendelijke groet,

 

het bestuur 


Nieuwe rookmelders

22 augustus 2021

 

Beste eigenaren en bewoners 

 

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is besloten tot het plaatsen van rookmelders in onze flat. Deze opdracht is inmiddels uitgevoerd. De rookmelders hangen op alle 13 etages in het hoofd trappenhuis.

 

Met vriendelijke groet,

 

het bestuur 


Nieuwe huismeester

1 oktober 2020

 

Beste eigenaren en bewoners 

 

In juni 2020 hebben we u als bestuur op de hoogte gebracht van de beslissing om van bedrijf te wisselen voor de huismeesterdiensten. 

 

Op 1 oktober gaat het nieuwe contract in met VGS Services B.V. Dit betekent voor ons allemaal dat vanaf die datum de huismeester op:

  • maandagmorgen van 8:00 uur tot 12:00 uur
  • woensdagmorgen van 8:00 uur tot 12:00 uur

vanuit de Zonneband op de dertiende etage zijn werkzaamheden uitsluitend voor Westerhaghe verricht.

 

De nieuwe huismeester heet Loek van de Linden en is te bereiken via het e-mailadres: 

  • huismeester.westerhaghe@hagheflats.nl 
  • Of via een schriftelijke melding in zijn brievenbus in de hal
  • Of via telefoonnummer: 06-20311562

Het spreekuur komt vanaf maandag 1 oktober te vervallen!

 

Meldingen, reparatieverzoeken en klachten zullen vanaf deze datum zoveel mogelijk per e-mail of op schrift bij de huismeester ingediend moeten worden.

De huismeester neemt dan contact met u op.

 

Voor calamiteiten kan men op momenten dat de huismeester er niet is, contact opnemen met VT2000 op telefoonnummer: 0174-286262.

Na kantoortijd wordt u doorgeschakeld naar de avond- of weekenddienst! Blijf dan dus even aan de lijn.

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan vragen wij u deze per e-mail te stellen via : bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur VvE Nieuwendamlaan 308-560.

 


ALV en Huismeester

24 juni 2020

 

Beste eigenaren,

 

Vandaag heeft u van VT2000 een e-mail ontvangen met een brief van het bestuur.

 

In deze brief leest u meer informatie m.b.t. de algemene ledenvergadering en de huismeester.

 

U kunt de brief ook hier downloaden.

 

Bij vragen kunt u een e-mailbericht sturen naar het bestuur. Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur

Download
ALV Huismeester 23-6-2020.pdf
Adobe Acrobat document 151.1 KBWet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

19 januari 2018

 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

 

Nu kan het voorkomen dat er voor u aanpassingen gemaakt dienen te worden in de gemeenschappelijke ruimtes van onze flat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de metalen verhogingen op de galerij om uw woning beter te kunnen betreden of een stopcontact in het trappenhuis.

 

Als bestuur willen wij u er graag op wijzen dat dit soort aanvragen altijd via het bestuur van de VvE moeten gaan.

 

Wij vragen u daarom, mocht u voornemens zijn een aanvraag in te willen dienen, neem eerst contact op met het bestuur!

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl


Download
Flyer BIT Leyenburg.pdf
Adobe Acrobat document 436.3 KB

Website, AVG & privacy

oktober-2018

 

Beste bewoners,

 

Vandaag zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd op de website. 

 

Notulen van de ALV zijn niet langer te downloaden via onze website. Hiervoor moet u inloggen op de twinq portal van VT2000. Meer informatie vindt u op de documenten pagina. De reden hiervoor? De AVG. Ook als VvE zijn wij verplicht ons hier aan te houden.

 

Met ingang van vandaag is dan ook onze nieuwe privacy policy van kracht. Ook deze vindt u op onze website op de documenten pagina.

 

Dit is ook de reden waarom u lange tijd geen nieuwsbrief heeft ontvangen. Leden die zich hadden aangemeld hebben inmiddels een e-mail ontvangen.

 

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door onder aan de hoofdpagina van onze website het aanmeldformulier in te vullen.

 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur


Extra

Graag uw aandacht voor:

  1. Vuilniszakken
  2. Schoonmaak galerij

Camera's

Onze flat heeft camerabewaking. Op de Algemene leest u hier meer over. U vindt hier ook het cameraprotocol.

 

Warmte & watermeters

Wij rekenen ons warmte- en waterverbruik individueel af. Op de Algemene Pagina leest u hier meer over. U kunt hier ook de handleiding downloaden voor de webportal en u vindt hier ook de apps van Ista., onze leverancier van de meters. 
Onze flat


Locatie

Flat Westerhaghe

Nieuwendamlaan 308 - 560

2547 JZ Den Haag

E-mail: bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.


Bereikbaarheid

Bestuur

bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl

Op zoek?

Zoekt u een bericht of onderwerp? Doorzoek nu onze site.

De zoekresultaten worden in een apart scherm weergegeven.