Op zoek naar iets speciaals op onze website? Via de nieuwe zoekfunctie onder aan de pagina vindt u nu alles snel terug.


Welkom

Beste (nieuwe) bewoner,

 

Welkom op de (vernieuwde) website van flat Westerhaghe.

 

Op deze website vindt u alle informatie die voor u als bewoner interessant is. Of het nu gaat om de notulen van de laatste algemene ledenvergadering of belangrijke telefoonnummers. U vindt het hier terug.

 

Natuurlijk staan wij ook open voor uw tips. U kunt ons per e-mail of via het contactformulier op deze website bereiken.

 

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl. Het contactformulier vindt u o.a. op onze bestuurspagina.

 

Via deze website zal het bestuur van de VvE u als (nieuwe) bewoner informeren. Wij hopen u dan ook regelmatig te verwelkomen op onze website.

 

Met vriendelijke groet,

 

Voorzitter

R. Dekker

 


Het laatste nieuws


Algemene Ledenvergadering VvE

12 maart 2019

 

Beste eigenaren,

 

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van VvE Nieuwendamlaan 308 t/m 560.

 

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 2 april 2019, aanvang 20.00 uur, in de Zonneband op de 13e verdieping van onze flat.

 

Alle benodigde stukken zijn u per e-mail toegezonden.

Wanneer u de vergadering niet kunt bijwonen, verzoeken wij u vriendelijk gebruik te maken van bijgevoegde volmacht.

 

De stukken voor de vergadering zijn ook op de portal terug te vinden. Mocht u geen inloggegevens hebben, neemt u dan per e-mail contact op met VT2000 via info@vt2000.nl

 

Wilt u de bijlagen schriftelijk ontvangen? Stuurt u dan een verzoek hiervoor per e-mail naar info@vt2000.nl. Dit laatste kan tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Schilderwerkzaamheden

februari 2019

 

Geachte bewoners,


Op 10 februari j.l. hebben we een totaaloverzicht gekregen van het eventuele narooiwerk dat nog aan diverse adressen moet gebeuren.

 

Vanaf maandag 25 februari 2019 gaat Schilderwerken Van de Velde een planning maken om dit werk af te maken. U krijgt daar in ieder geval een week van te voren bericht van. Omdat we uw telefoonnummer hebben, zal de uitvoerder -John Spee- u bellen voor een afspraak.

 

Deze afspraak is bindend en wil zeggen dat er niet meer geschoven kan worden.

 

Het een en ander is uiteraard onder voorbehoud van de
weersomstandigheden. Die moeten het toelaten om de
werkzaamheden te laten plaatsvinden.


Met vriendelijke groeten,
Schilderwerken Van de Velde


Demissionair bestuur

januari 2019

 

Geachte eigenaren,

 

Vandaag, vrijdag 18 januari, heeft u per e-mail een schrijven van VT2000 ontvangen. Zij hebben u een brief van het bestuur gezonden. Deze brief ontvangt u binnenkort ook per post.

 

Wij willen u vragen deze brief aandachtig te lezen en bij vragen kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

U kunt ons bereiken via het e-mailadres:

bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl. 

 

Hartelijke groet,

het bestuur


Informatieavond bewoners

november-2018

 

Geachte bewoners,

Onlangs vond de jaarlijkse informatieavond voor bewoners plaats. Een verslag van deze avond kunt u downloaden op de documentenpagina.

 

Hartelijke groet,

het bestuur


Informatiebrief bewoners

oktober-2018

 

Beste bewoner,

 

Onlangs heeft u een informatiebrief ontvangen. Wilt u deze nogmaals lezen dan kunt u hier de brief downloaden.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur

Download
Brief bewoners - oktober 2018.pdf
Adobe Acrobat document 291.3 KB

Waar meldt u een storing?

oktober-2018

 

Beste bewoner,

 

Stel u heeft een storing of uw riool zit verstopt, wat te doen? Bij wie moet u zijn? Op onze website vindt u overzichtelijk met wie u contact kunt opnemen in ons protocol correctief onderhoud. Dit protocol vindt u op onze storingspagina.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur


Bestuursfilosofie

oktober-2018

 

Beste bewoner,

 

Om voor nu en in de toekomst een helder beleid te voeren heeft het bestuur een filosofie opgesteld. Deze toekomstvisie en uiteenzetting van o.a. taken leest u in onze bestuursfilosofie op de bestuurspagina.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur 


Website, AVG & privacy

oktober-2018

 

Beste bewoners,

 

Vandaag zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd op de website. 

 

Notulen van de ALV zijn niet langer te downloaden via onze website. Hiervoor moet u inloggen op de twinq portal van VT2000. Meer informatie vindt u op de documenten pagina. De reden hiervoor? De AVG. Ook als VvE zijn wij verplicht ons hier aan te houden.

 

Met ingang van vandaag is dan ook onze nieuwe privacy policy van kracht. Ook deze vindt u op onze website op de documenten pagina.

 

Dit is ook de reden waarom u lange tijd geen nieuwsbrief heeft ontvangen. Leden die zich hadden aangemeld hebben inmiddels een e-mail ontvangen.

 

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door onder aan de hoofdpagina van onze website het aanmeldformulier in te vullen.

 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur


Gegevens-check

oktober-2018

 

Beste bewoners,

 

Vandaag 20 oktober heeft u een brief/formulier van het bestuur ontvangen. Wij vragen hierin gegevens te controleren, aan te vullen en eventuele wijzigingen door te geven.

 

Wij willen u vragen deze brief/dit formulier na uw aanvullingen/wijzigingen te retourneren door deze in de brievenbus van het bestuur te doen.

 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het bestuur.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Fijn weekend!

 


De politie heeft uw hulp nodig

 september 2018

 

Buurtbewoners ervaren Leyenburg als een prettige en gezellige wijk om in te wonen. Echter constateert men ook dat veiligheid en leefbaarheid niet altijd de aandacht krijgen die het verdient. Om de wijk schoon, heel en veilig te houden is stadsdeel Escamp op zoek naar ex-tra "ogen en oren" in de wijk. De politie zoekt enthousiaste wijkbewoners die op vrijwillige basis samen met de politie een handhavingsteam onder regie van wijkberaad "Leyenburg" het veilig-heidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk willen vergroten.

 

Meer informatie leest u hier:

Download
Flyer BIT Leyenburg.pdf
Adobe Acrobat document 436.3 KB

Schilderwerk & aankleding

7 augustus 2018

 

Vanaf 20 augustus zal de Firma Van de Velde starten met het schilderen van het houtwerk aan de balkonzijde van onze flat. Tevens zullen zij de buitenzijde van de liftschacht, het houtwerk op de 13e etage en de begane grond van een nieuwe lik verf voorzien.

 

Gedurende het project zal gebruik gemaakt worden van een hangbrug. Deze hangbrug zal aan het dak van de flat bevestigd worden en boven de centrale ingang komen te hangen. Dit om de balkons aan de korte zijde te kunnen verbinden met de balkons aan de lange zijde. Zo zal etage na etage het houtwerk geschilderd worden. Het voordeel voor u? U hoeft niet thuis te zijn om de schilders toegang te verlenen tot uw balkon. Houdt u er wel rekening mee dat schilders van uw balkon gebruik maken om bij het houtwerk te kunnen komen.

 

Wij hebben wel een vraag.

Wij willen u verzoeken de tussenhekjes tussen uw balkon en dat van uw buren vrij te maken van obstakels, opdat de schilders deze kunnen openzetten om hun werk goed te kunnen doen. In de week voor de schilders beginnen, ontvangt u een persoonlijk schrijven van de Firma Van de Velde met de planning van het schilderwerk. Tevens ontvangt u dan een telefoonnummer van de uitvoerder, mocht u tijdens de werkzaamheden vragen hebben. De bewoners op de 13e etage krijgen een afzonderlijk schrijven met m.b.t. de toegang tot hun patio.

 

Tijdens de ALV heeft u besloten dat alle openbare ruimtes vrij moeten zijn van o.a. losse plantenbakken, bankjes, winkelwagentjes en deurmatten. Velen van u hebben uw besluit, wat 1 juli jl. van kracht werd, opgevolgd. Dank daarvoor! Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Met ingang van heden gaat onze huismeester handhaven en daar waar nodig, gepaste maatregelen nemen. Heeft u vragen over dit besluit of wilt u nog even nalezen waar u zich aan dient te houden? Raadpleegt u dan de notulen van de ALV. U vindt deze hier.

Download
Brief bestuur schilderwerk en aankleding
Download hier de gehele brief.
schilderwerk en aankleding 3-8-2018.pdf
Adobe Acrobat document 91.5 KB

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

19 januari 2018

 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

 

Nu kan het voorkomen dat er voor u aanpassingen gemaakt dienen te worden in de gemeenschappelijke ruimtes van onze flat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de metalen verhogingen op de galerij om uw woning beter te kunnen betreden of een stopcontact in het trappenhuis.

 

Als bestuur willen wij u er graag op wijzen dat dit soort aanvragen altijd via het bestuur van de VvE moeten gaan.

 

Wij vragen u daarom, mocht u voornemens zijn een aanvraag in te willen dienen, neem eerst contact op met het bestuur!

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl


Duurzaamheid

19 januari 2018

 

Duurzaamheid, een begrip waar ook wij als bestuur ons mee bezighouden.

 

Op onze website vindt u met ingang van vandaag dan ook een pagina geheel gewijd aan duurzaamheid in onze flat.

 

Heeft u zelf ideeën waarop wij als VvE ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld? Stuur ons dan een e-mailbericht. Wij staan open voor uw ideeën. 


Extra

Graag uw aandacht voor:

  1. Vuilniszakken
  2. Schoonmaak galerij

Camera's

Onze flat heeft camerabewaking. Op de Algemene leest u hier meer over. U vindt hier ook het cameraprotocol.

 

Warmte & watermeters

Wij rekenen ons warmte- en waterverbruik individueel af. Op de Algemene Pagina leest u hier meer over. U kunt hier ook de handleiding downloaden voor de webportal en u vindt hier ook de apps van Ista., onze leverancier van de meters. 
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

* indicates required
Email Format

Kies alle manieren waarop u wilt horen van Vereniging van Eigenaren:

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.


Onze flat


Locatie

Flat Westerhaghe

Nieuwendamlaan 308 - 560

2547 JZ Den Haag

E-mail: bestuur.westerhaghe@hagheflats.nlBereikbaarheid

Bestuur

bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl

Op zoek?

Zoekt u een bericht of onderwerp? Doorzoek nu onze site.

De zoekresultaten worden in een apart scherm weergegeven.