Op zoek naar iets speciaals op onze website? Via de nieuwe zoekfunctie onder aan de pagina vindt u nu alles snel terug.


Welkom

Beste (nieuwe) bewoner,

 

Welkom op de (vernieuwde) website van flat Westerhaghe.

 

Op deze website vindt u alle informatie die voor u als bewoner interessant is. Of het nu gaat om de notulen van de laatste algemene ledenvergadering of belangrijke telefoonnummers. U vindt het hier terug.

 

Natuurlijk staan wij ook open voor uw tips. U kunt ons per e-mail of via het contactformulier op deze website bereiken.

 

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl. Het contactformulier vindt u o.a. op onze bestuurspagina.

 

Via deze website zal het bestuur van de VvE u als (nieuwe) bewoner informeren. Wij hopen u dan ook regelmatig te verwelkomen op onze website.

 

Met vriendelijke groet,

 

Voorzitter

R. Dekker

 


Het laatste nieuws


De politie heeft uw hulp nodig

 september 2018

 

Buurtbewoners ervaren Leyenburg als een prettige en gezellige wijk om in te wonen. Echter constateert men ook dat veiligheid en leefbaarheid niet altijd de aandacht krijgen die het verdient. Om de wijk schoon, heel en veilig te houden is stadsdeel Escamp op zoek naar ex-tra "ogen en oren" in de wijk. De politie zoekt enthousiaste wijkbewoners die op vrijwillige basis samen met de politie een handhavingsteam onder regie van wijkberaad "Leyenburg" het veilig-heidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk willen vergroten.

 

Meer informatie leest u hier:

Download
Flyer BIT Leyenburg.pdf
Adobe Acrobat document 436.3 KB

Schilderwerk & aankleding

7 augustus 2018

 

Vanaf 20 augustus zal de Firma Van de Velde starten met het schilderen van het houtwerk aan de balkonzijde van onze flat. Tevens zullen zij de buitenzijde van de liftschacht, het houtwerk op de 13e etage en de begane grond van een nieuwe lik verf voorzien.

 

Gedurende het project zal gebruik gemaakt worden van een hangbrug. Deze hangbrug zal aan het dak van de flat bevestigd worden en boven de centrale ingang komen te hangen. Dit om de balkons aan de korte zijde te kunnen verbinden met de balkons aan de lange zijde. Zo zal etage na etage het houtwerk geschilderd worden. Het voordeel voor u? U hoeft niet thuis te zijn om de schilders toegang te verlenen tot uw balkon. Houdt u er wel rekening mee dat schilders van uw balkon gebruik maken om bij het houtwerk te kunnen komen.

 

Wij hebben wel een vraag.

Wij willen u verzoeken de tussenhekjes tussen uw balkon en dat van uw buren vrij te maken van obstakels, opdat de schilders deze kunnen openzetten om hun werk goed te kunnen doen. In de week voor de schilders beginnen, ontvangt u een persoonlijk schrijven van de Firma Van de Velde met de planning van het schilderwerk. Tevens ontvangt u dan een telefoonnummer van de uitvoerder, mocht u tijdens de werkzaamheden vragen hebben. De bewoners op de 13e etage krijgen een afzonderlijk schrijven met m.b.t. de toegang tot hun patio.

 

Tijdens de ALV heeft u besloten dat alle openbare ruimtes vrij moeten zijn van o.a. losse plantenbakken, bankjes, winkelwagentjes en deurmatten. Velen van u hebben uw besluit, wat 1 juli jl. van kracht werd, opgevolgd. Dank daarvoor! Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Met ingang van heden gaat onze huismeester handhaven en daar waar nodig, gepaste maatregelen nemen. Heeft u vragen over dit besluit of wilt u nog even nalezen waar u zich aan dient te houden? Raadpleegt u dan de notulen van de ALV. U vindt deze hier.


Download
Brief bestuur schilderwerk en aankleding
Download hier de gehele brief.
schilderwerk en aankleding 3-8-2018.pdf
Adobe Acrobat document 91.5 KB


Eindafrekening Warmte 7 Water

april-2018

 

Onlangs heeft u uw eindafrekening over het jaar 2017 ontvangen. Hieronder treft u een uitleg van de afrekening aan.

 

Het bestuur

 

Download
Uitleg afrekening
Download hier een uitleg over uw de factuur die u van Ista ontvangt.
Uitleg_afrekening.pdf
Adobe Acrobat document 4.7 MB

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

19 januari 2018

 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

 

Nu kan het voorkomen dat er voor u aanpassingen gemaakt dienen te worden in de gemeenschappelijke ruimtes van onze flat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de metalen verhogingen op de galerij om uw woning beter te kunnen betreden of een stopcontact in het trappenhuis.

 

Als bestuur willen wij u er graag op wijzen dat dit soort aanvragen altijd via het bestuur van de VvE moeten gaan.

 

Wij vragen u daarom, mocht u voornemens zijn een aanvraag in te willen dienen, neem eerst contact op met het bestuur!

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl


Duurzaamheid

19 januari 2018

 

Duurzaamheid, een begrip waar ook wij als bestuur ons mee bezighouden.

 

Op onze website vindt u met ingang van vandaag dan ook een pagina geheel gewijd aan duurzaamheid in onze flat.

 

Heeft u zelf ideeën waarop wij als VvE ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld? Stuur ons dan een e-mailbericht. Wij staan open voor uw ideeën. 


Huismeester

19 januari 2018

 

Met ingang van vandaag kunt u onze huismeester ook bereiken via het e-mailadres huismeester@hagheflats.nl.

 

Zijn oude vertrouwde e-mailadres leclu009@xs4all.nl blijft ook werkzaam. 


Extra

Graag uw aandacht voor:

  1. Vuilniszakken
  2. Schoonmaak galerij

Camera's

Onze flat heeft camerabewaking. Op de Algemene leest u hier meer over. U vindt hier ook het cameraprotocol.

 

Warmte & watermeters

Wij rekenen ons warmte- en waterverbruik individueel af. Op de Algemene Pagina leest u hier meer over. U kunt hier ook de handleiding downloaden voor de webportal en u vindt hier ook de apps van Ista., onze leverancier van de meters. 
Onze flat


Locatie

Flat Westerhaghe

Nieuwendamlaan 308 - 560

2547 JZ Den Haag

E-mail: bestuur.westerhaghe@hagheflats.nlBereikbaarheid

Bestuur

bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl

Op zoek?

Zoekt u een bericht of onderwerp? Doorzoek nu onze site.

De zoekresultaten worden in een apart scherm weergegeven.