Op zoek naar iets speciaals op onze website? Via de nieuwe zoekfunctie onder aan de pagina vindt u nu alles snel terug.


Welkom

Beste (nieuwe) bewoner,

 

Welkom op de (vernieuwde) website van flat Westerhaghe.

 

Op deze website vindt u alle informatie die voor u als bewoner interessant is. Of het nu gaat om de notulen van de laatste algemene ledenvergadering of belangrijke telefoonnummers. U vindt het hier terug.

 

Natuurlijk staan wij ook open voor uw tips. U kunt ons per e-mail of via het contactformulier op deze website bereiken.

 

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl. Het contactformulier vindt u o.a. op onze bestuurspagina.

 

Via deze website zal het bestuur van de VvE u als (nieuwe) bewoner informeren. Wij hopen u dan ook regelmatig te verwelkomen op onze website.

 

Met vriendelijke groet,

 

Voorzitter

R. van Niel - Thoen

 


Het laatste nieuws


Mevrouw Van Schie

100 jaar!

23 augustus 2019

 

Vandaag is één van onze bewoners jarig! En dat mag gevierd worden!

 

Naast de vele kaarten, gelukwensen en felicitaties en het vieren van haar verjaardag in persoonlijke familiaire kring, kreeg mevrouw van Schie niet alleen een persoonlijk schrijven, maar ook een kleurrijk en fleurig boeket van onze Haagse burgemeester Pauline Krikke.

 

Mevrouw van Schie is 100 jaar geworden!

 

Namens alle bewoners heeft het bestuur vandaag een boeket en felicitaties overhandigd.

 

Wij feliciteren mevrouw van Schie van harte en wensen haar nog vele jaren in goede gezondheid!

 

Het bestuur


Barbecue bewoners Flat Westerhaghe

23 augustus 2019

 

Beste bewoners,

 

Morgen, zaterdag 24 augustus organiseren wij van 16.00 tot 22.00 graag samen met u een barbecue voor u en onze bewoners. Wij zullen om 13.00 uur starten met opbouwen.

 

De barbecue zal op ons parkeerterrein plaatsvinden. Hiervoor zal vandaag een deel met rood-wit-lint gemarkeerd worden. Wij willen u vragen uw auto voor morgen 13.00 uur te verwijderen, opdat wij met de opbouw kunnen beginnen. 

 

Op deze manier hebben wij voor de barbecue alle ruimte, is er ruimte voor een grote partytent en wordt uw auto niet beschadigd, mochten kinderen gaan spelen rond en op het feestterrein.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

Het bestuur


Algemene Ledenvergadering VvE

31 mei 2019

 

Beste eigenaren,

 

Op dinsdag 2 april 2019 werd de algemene ledenvergadering gehouden. Op 29 april hebben alle eigenaren en leden van VvE Nieuwendamlaan 308 t/m 560 de notulen ontvangen.

 

Als eigenaar vindt u de notulen ook terug op Twinq. De besloten portal van VT2000.

 

De wettelijke periode waarop eigenaren bij de rechter vernietiging aan kunnen vragen van de besluiten die op de ALV zijn genomen, is verstreken.

 

Tijdens deze algemene ledenvergadering is het voltallige bestuur afgetreden, één bestuurslid herkozen en zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd.

 

De eerste bestuursvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en uw nieuwe bestuur is met frisse energie gestart met het uitvoeren van de genomen besluiten tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2019.

 

Voor vragen, klachten, problemen, op- of aanmerkingen kunt u contact opnemen met VT2000. Voor meer informatie van VT2000 verwijzen wij u graag naar onze pagina "externe partijen". 

 

Verder zullen wij u als bestuur via de bekende wegen blijven informeren. Denk hierbij aan deze website, de nieuwsbrief en de mededelingenborden in onze flat.

 

Vertrouwende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, kijken wij uit naar een fijne samenwerking.

 

Hartelijke groet,

 

Het bestuur

VvE Nieuwendamlaan 380-560 


Schilderwerk

31 mei 2019

Beste bewoners,

 

Het is al enige tijd geleden dat de

flat aan de balkonzijde geschilderd is. Het werk is niet zo uitgevoerd als van

te voren gepland. Op het eind januari verstrekte inventarisatieformulier, zijn

veel zaken opgegeven die verbetering

behoeven en/of opgelost moesten worden. Al deze klachten zijn verwerkt.

 

Het schildersbedrijf heeft hier

lering uit getrokken en beterschap beloofd.

 

Vanaf maandag 3 juni zullen de 1e,

2e en 3e etage aan een inspectie onderworpen worden om te

bekijken hoe het schilderwerk uitgevoerd is. Eventuele gebreken zullen alsnog

hersteld worden.

Daarom verzoeken wij u om de

schilders toe te staan om op uw balkon het schilderwerk te mogen inspecteren en

derhalve toegang te verlenen.

Het is dus mogelijk dat vanaf die

dag de schilders over uw balkon heen lopen, inspecteren, eventueel bijwerken en

dan verder gaan naar het volgende balkon.

Wij hopen dat u deze actie zult

steunen om zodoende het schilderwerk af te kunnen ronden.

 

Namens het bestuur,

Rineke van Niel-Thoen,

voorzitter VvE


Duurzaamheid

19 januari 2018

 

Duurzaamheid, een begrip waar ook wij als bestuur ons mee bezighouden.

 

Op onze website vindt u met ingang van vandaag dan ook een pagina geheel gewijd aan duurzaamheid in onze flat.

 

Heeft u zelf ideeën waarop wij als VvE ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld? Stuur ons dan een e-mailbericht. Wij staan open voor uw ideeën. 


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

19 januari 2018

 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

 

Nu kan het voorkomen dat er voor u aanpassingen gemaakt dienen te worden in de gemeenschappelijke ruimtes van onze flat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de metalen verhogingen op de galerij om uw woning beter te kunnen betreden of een stopcontact in het trappenhuis.

 

Als bestuur willen wij u er graag op wijzen dat dit soort aanvragen altijd via het bestuur van de VvE moeten gaan.

 

Wij vragen u daarom, mocht u voornemens zijn een aanvraag in te willen dienen, neem eerst contact op met het bestuur!

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl


De politie heeft uw hulp nodig

 september 2018

 

Buurtbewoners ervaren Leyenburg als een prettige en gezellige wijk om in te wonen. Echter constateert men ook dat veiligheid en leefbaarheid niet altijd de aandacht krijgen die het verdient. Om de wijk schoon, heel en veilig te houden is stadsdeel Escamp op zoek naar ex-tra "ogen en oren" in de wijk. De politie zoekt enthousiaste wijkbewoners die op vrijwillige basis samen met de politie een handhavingsteam onder regie van wijkberaad "Leyenburg" het veilig-heidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk willen vergroten.

 

Meer informatie leest u hier:

Download
Flyer BIT Leyenburg.pdf
Adobe Acrobat document 436.3 KB

Website, AVG & privacy

oktober-2018

 

Beste bewoners,

 

Vandaag zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd op de website. 

 

Notulen van de ALV zijn niet langer te downloaden via onze website. Hiervoor moet u inloggen op de twinq portal van VT2000. Meer informatie vindt u op de documenten pagina. De reden hiervoor? De AVG. Ook als VvE zijn wij verplicht ons hier aan te houden.

 

Met ingang van vandaag is dan ook onze nieuwe privacy policy van kracht. Ook deze vindt u op onze website op de documenten pagina.

 

Dit is ook de reden waarom u lange tijd geen nieuwsbrief heeft ontvangen. Leden die zich hadden aangemeld hebben inmiddels een e-mail ontvangen.

 

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door onder aan de hoofdpagina van onze website het aanmeldformulier in te vullen.

 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur


Extra

Graag uw aandacht voor:

  1. Vuilniszakken
  2. Schoonmaak galerij

Camera's

Onze flat heeft camerabewaking. Op de Algemene leest u hier meer over. U vindt hier ook het cameraprotocol.

 

Warmte & watermeters

Wij rekenen ons warmte- en waterverbruik individueel af. Op de Algemene Pagina leest u hier meer over. U kunt hier ook de handleiding downloaden voor de webportal en u vindt hier ook de apps van Ista., onze leverancier van de meters. 
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

* indicates required
Email Format

Kies alle manieren waarop u wilt horen van Vereniging van Eigenaren:

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.


Onze flat


Locatie

Flat Westerhaghe

Nieuwendamlaan 308 - 560

2547 JZ Den Haag

E-mail: bestuur.westerhaghe@hagheflats.nlBereikbaarheid

Bestuur

bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl

Op zoek?

Zoekt u een bericht of onderwerp? Doorzoek nu onze site.

De zoekresultaten worden in een apart scherm weergegeven.