Op zoek naar iets speciaals op onze website? Via de nieuwe zoekfunctie onder aan de pagina vindt u nu alles snel terug.


Welkom

Beste (nieuwe) bewoner,

 

Welkom op de (vernieuwde) website van flat Westerhaghe.

 

Op deze website vindt u alle informatie die voor u als bewoner interessant is. Of het nu gaat om de notulen van de laatste algemene ledenvergadering of belangrijke telefoonnummers. U vindt het hier terug.

 

Natuurlijk staan wij ook open voor uw tips. U kunt ons per e-mail of via het contactformulier op deze website bereiken.

 

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl. Het contactformulier vindt u o.a. op onze bestuurspagina.

 

Via deze website zal het bestuur van de VvE u als (nieuwe) bewoner informeren. Wij hopen u dan ook regelmatig te verwelkomen op onze website.

 

Met vriendelijke groet,

 

Voorzitter

R. van Niel - Thoen

 


Het laatste nieuwsInformatie-avond

 

20 oktober 2019

 

Op 19 september 2019 is er een informatie-avond geweest voor álle bewoners!

 

Op deze avond heeft het bestuur uitleg gegeven over onderwerpen in de breedste zin van het woord. Tevens hebben de aanwezige bewoners vragen kunnen stellen over onderwerpen die bij hen vragen oproepen.

 

U vindt een verslag van deze avond op onze documenten pagina.

 

Hier vindt u tevens naast allerhande informatie ook de verslagen van bijeenkomsten in eerdere jaren.


Mevrouw Van Schie

100 jaar!

23 augustus 2019

 

Vandaag is één van onze bewoners jarig! En dat mag gevierd worden!

 

Naast de vele kaarten, gelukwensen en felicitaties en het vieren van haar verjaardag in persoonlijke familiaire kring, kreeg mevrouw van Schie niet alleen een persoonlijk schrijven, maar ook een kleurrijk en fleurig boeket van onze Haagse burgemeester Pauline Krikke.

 

Mevrouw van Schie is 100 jaar geworden!

 

Namens alle bewoners heeft het bestuur vandaag een boeket en felicitaties overhandigd.

 

Wij feliciteren mevrouw van Schie van harte en wensen haar nog vele jaren in goede gezondheid!

 

Het bestuurAlgemene Ledenvergadering VvE

31 mei 2019

 

Beste eigenaren,

 

Op dinsdag 2 april 2019 werd de algemene ledenvergadering gehouden. Op 29 april hebben alle eigenaren en leden van VvE Nieuwendamlaan 308 t/m 560 de notulen ontvangen.

 

Als eigenaar vindt u de notulen ook terug op Twinq. De besloten portal van VT2000.

 

De wettelijke periode waarop eigenaren bij de rechter vernietiging aan kunnen vragen van de besluiten die op de ALV zijn genomen, is verstreken.

 

Tijdens deze algemene ledenvergadering is het voltallige bestuur afgetreden, één bestuurslid herkozen en zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd.

 

De eerste bestuursvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en uw nieuwe bestuur is met frisse energie gestart met het uitvoeren van de genomen besluiten tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2019.

 

Voor vragen, klachten, problemen, op- of aanmerkingen kunt u contact opnemen met VT2000. Voor meer informatie van VT2000 verwijzen wij u graag naar onze pagina "externe partijen". 

 

Verder zullen wij u als bestuur via de bekende wegen blijven informeren. Denk hierbij aan deze website, de nieuwsbrief en de mededelingenborden in onze flat.

 

Vertrouwende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, kijken wij uit naar een fijne samenwerking.

 

Hartelijke groet,

 

Het bestuur

VvE Nieuwendamlaan 380-560 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

19 januari 2018

 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

 

Nu kan het voorkomen dat er voor u aanpassingen gemaakt dienen te worden in de gemeenschappelijke ruimtes van onze flat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de metalen verhogingen op de galerij om uw woning beter te kunnen betreden of een stopcontact in het trappenhuis.

 

Als bestuur willen wij u er graag op wijzen dat dit soort aanvragen altijd via het bestuur van de VvE moeten gaan.

 

Wij vragen u daarom, mocht u voornemens zijn een aanvraag in te willen dienen, neem eerst contact op met het bestuur!

 

Ons e-mailadres is bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl


De politie heeft uw hulp nodig

 september 2018

 

Buurtbewoners ervaren Leyenburg als een prettige en gezellige wijk om in te wonen. Echter constateert men ook dat veiligheid en leefbaarheid niet altijd de aandacht krijgen die het verdient. Om de wijk schoon, heel en veilig te houden is stadsdeel Escamp op zoek naar ex-tra "ogen en oren" in de wijk. De politie zoekt enthousiaste wijkbewoners die op vrijwillige basis samen met de politie een handhavingsteam onder regie van wijkberaad "Leyenburg" het veilig-heidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk willen vergroten.

 

Meer informatie leest u hier:

Download
Flyer BIT Leyenburg.pdf
Adobe Acrobat document 436.3 KB

Website, AVG & privacy

oktober-2018

 

Beste bewoners,

 

Vandaag zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd op de website. 

 

Notulen van de ALV zijn niet langer te downloaden via onze website. Hiervoor moet u inloggen op de twinq portal van VT2000. Meer informatie vindt u op de documenten pagina. De reden hiervoor? De AVG. Ook als VvE zijn wij verplicht ons hier aan te houden.

 

Met ingang van vandaag is dan ook onze nieuwe privacy policy van kracht. Ook deze vindt u op onze website op de documenten pagina.

 

Dit is ook de reden waarom u lange tijd geen nieuwsbrief heeft ontvangen. Leden die zich hadden aangemeld hebben inmiddels een e-mail ontvangen.

 

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door onder aan de hoofdpagina van onze website het aanmeldformulier in te vullen.

 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur


Duurzaamheid

19 januari 2018

 

Duurzaamheid, een begrip waar ook wij als bestuur ons mee bezighouden.

 

Op onze website vindt u met ingang van vandaag dan ook een pagina geheel gewijd aan duurzaamheid in onze flat.

 

Heeft u zelf ideeën waarop wij als VvE ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld? Stuur ons dan een e-mailbericht. Wij staan open voor uw ideeën. 


Extra

Graag uw aandacht voor:

  1. Vuilniszakken
  2. Schoonmaak galerij

Camera's

Onze flat heeft camerabewaking. Op de Algemene leest u hier meer over. U vindt hier ook het cameraprotocol.

 

Warmte & watermeters

Wij rekenen ons warmte- en waterverbruik individueel af. Op de Algemene Pagina leest u hier meer over. U kunt hier ook de handleiding downloaden voor de webportal en u vindt hier ook de apps van Ista., onze leverancier van de meters. 
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

* indicates required
Email Format

Kies alle manieren waarop u wilt horen van Vereniging van Eigenaren:

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.


Onze flat


Locatie

Flat Westerhaghe

Nieuwendamlaan 308 - 560

2547 JZ Den Haag

E-mail: bestuur.westerhaghe@hagheflats.nlBereikbaarheid

Bestuur

bestuur.westerhaghe@hagheflats.nl

Op zoek?

Zoekt u een bericht of onderwerp? Doorzoek nu onze site.

De zoekresultaten worden in een apart scherm weergegeven.